Մանկական երգարան


Մանկական երգարան
                        


     Ցանկ     
1. Հայր կսիրենք Քեզ
2. Ճերմակ զգեստ
3. Լցվում են աչքերը մեր
4. Արևը ծագեց
5. Այնտեղ երկնքում
6. Ավետենք
7. Աստծո խոսքը
8. Աստծո սերը
9. Աչքերս բաց Տեր
10. Բարի Հովիվ է Տերը իմ
11. Երբ ես կաղոթեմ
12. Հրաշալի
13. Մենք պիտի երգենք
14. Ծնվեցիր գոմում
15.Շատ եմ սիրում ես Հիսուսին
16. Ես Քեզ սիրում եմ
17. Փառք տանք
18. Հիսուս զիս անչափ սիրեց
19. Հիսուսի սերը
20. Այսօր ձեզ հետ է Էմմանուելը
21. Բացվել են դռները հույսի
22. Մարանաթա
23. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործե
24. Եկել եմ ես Քեզ մոտ
25. Թող հնչեն զանգերն ի լուր
26. Ես նայում եմ գարնան զարթոնքին
27. Տեր հաղթանակ
28. Քո խոսքը
29. Հիսուս Քրիստոս եկավ
30. Հիսուս ըսավ քեզ կսիրեմ
31. Կատարվեցավ
32.Նորակառույց Աստծո տունը շատ սիրուն է
33. Քեզ եմ նվիրում սիրտը իմ
34. Ինչ սրտաշարժ
35. Բարձրյալ Արքա
36. Ով Աստված, Դու իմ Աստված
37. Սքանչելի կերպով
38. Արարատ լեռան
39. Սա այն օրն է
40. Ինչքան հրաշալի է Տեր Հիսուս
41. Սիրրտս ուրախ է
42. Փառք Աստծուն, Ալելույա
43. Հիսուսն է իմ Տերս
44. Օրհնյալ աստղը շողշողուն
45. Դուք կուզե՞ք հրեշտակ մը ըլլալ
46. Հրճվալի հնչեն ծնունդի զանգակներ
47. Տես փայլում է աստղը մեծ
48. Մեծ տոն է այսօր
49. Տեսեք սիրուն ծննդյան ծառ
50. Մեծ լուր
51. Հարության այս առավոտ
52. Սեր Աստված
53. Սքանչելի լուր է հնչում
54. Խնդրեցեք Աստծո թագավորություն
55. Հանուն Հոր և Որդվո
56. Մեր թաղամասի քաղցր եկեղեցում
57. Որոշել եմ Փրկչիս հետևել
58. Սիրելի մայրիկ
59. Ով է այս մանուկը ջրի վրա
60. Սև է, սև է
61. Աշխարհում չկա մի բան
62.Երգեցեք Տերոջ
63. Մանուկներ ենք մենք
64. Հովսեփ պատմուճան ուներ
65. Մի տուն ունեմ երկնքի մեջ
66. Աշխարհում ամենից շատ
67. Երգենք Տերոջ ալելույա
68.Քանի անգամներ Տեր ներելու եմ
69. Օրհնեցեք Տերը ով բոլոր ազգեր
70. Դո, ռե, մի
71. Հիսուս կթակե
72. Թե դժվար է, թե հոգնած ես
73. Այս փաթիլներն էլ Հիսուս է ստեղծե
74. Իմաստուն մարդ շինե
75. Ինքն է Տեր
76. Տերն կսիրե մանկանց,
77. Քո ծննդյան տոնին մենք
78. Հիսուսը վերջին զատիկը կերավ
79. Տոն է ցնծության,
80. Գերեզմանեն հարյավ Փրկիչ իմ Հիսուս
81. Սուրբ Հոգին իջնում է
82. Կանչում ենք քեզ
83. Օրհնիր, օրհնիր
84.Մենք շնորհակալ ենք, Տեր
85. Տերն է իմ լույսն ու փրկությունը
86. Երբ կենանք աղոթքի
87. Հիսուս, փառավոր ես Դու,
88. Գալիս եմ ներկայությանդ մեջ
89. Օ՜հ Տեր իմ, կուզեմ ձայնդ միշտ լսել
90. Ամեն մարդ թող իմանա
91. Մտել եմ Սրբությանդ Սրբոցը
92. Տես որքան բարի է
93. Տեր, Դու գիտես` սիրում եմ Քեզ
94. Փառք Աստծուն բարձունքներում
95. Տերն է իմ Արքաների Արքան,
96. Հիսուսի անունով
97. Փառք և գոհություն, երկրպագություն
98. Աղոթք ըրե առավոտյան
99. Սուրբ Հոգի, հպվիր դու հոգուս քո ջերմությամբ
100. Դուն իմ բարեգութ Աստված
101. Փառք տանք մենք Հիսուսին
102. Փոքր կաթիլները
103. Դու կգաս Քո մեծ փառքով
104. Մարգարեներն ասացին
105. Դու ծնվեցիր մսուրում
106. Արև, աստղեր, ամեն բան
107. Արծաթ և ոսկի չունիմ
108. Բերանիս խոսքերը ու սրտիս խորհուրդները
109. Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքը և երկիրը
110. Ես եմ կենդանի հացը
111. Ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը և կյանքը
112. Ես Աստծուն եմ հուսացել չեմ վախենա
113. Ահա Աստծո գառը
114. Մի վախեցիր
115. Ուրիշ մեկով փրկություն չկա
116. Քանզի մեղքի վարձքը մահ է,
117. Մի հաղթվիր չարից
118. Որովհետև Աստված Նրան
119. Ես սիրում եմ Տեր Հիսուսին
120. Աստված հպարտներին
121. Ոչ թե խոսքով ու լեզվով սիրենք
122. Արի մեզ միացիր
123. Երգում է խումբը մանկանց
124. Մոտ 20 դարեր առաջ
125. Ես ունեմ մի փոքրիկ սիրտ
126. Միշտ բարիք արա
127. Բարձր սարերով հովիվն է գնում
128. Երջանիկ եմ երկուշաբթի
129.Կարդա Սուրբ Գիրք
130. Ո՞վ ստեղծեց երկնքի աստղերը
131. Օ՜հ, ալելույա՜
132. Որովհետև մեզ համար մի մանուկ ծնվեցավ
133. Աստված միշտ ինձ հետ է
134. Տերը իմ Հովիվս է
135. Թիկի-թիկի-թակ
136. Մենք փառաբանում ենք
137. Աստծո սերը մեծ և անսահման է,
138. Թեև մեծ գործեր չկան ինձի տրված
139. Ան չեկավ դատապարտելու
140. Սուրբ ծնունդ
141. Ես ունեմ ընկեր
142. Դուք գիտեք երեխաներ
143. Ալելույաներ բարձրացրեք
144. Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք
145. Երկնքում կապույտ, Տերը մեզ համար
146. Օ,ինչ գիշեր է հիանալի
147. Չկա մեկը Քեզ պես
148. Մեկ դուռ և միայն մեկ
149. Երկնքում շողում է մի աստղ շատ փայլուն
150. Պիտ ուրախանամ
151. Ով Հայր Քեզ կպաշտեմ